Dạy và học của giáo viên cùng học sinh mùa nước lũ năm học 2018-2019 tại ấp Phú Hòa xã Phú Thành B huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp

IMG_3820

Dạy và học vào mùa nước lũ năm học 2018-2019 ở điểm phụ ấp Phú Hòa xã Phú Thành B huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
IMG_3819

dụng cụ hỗ trợ cho việc đi dạyIMG_3818

Đoạn đường đi dạy
IMG_3812

Đoạn đường vô trường
IMG_3810Cảnh rước học trò ra về

IMG_3809

Cảnh rước học trò ra về IMG_3808

Cảnh rước học trò ra về IMG_3807

Cảnh rước học trò ra về IMG_3789

Cảnh đưa rước cháu của phụ huynhIMG_3788

cảnh đưa rước cháu của phụ huynh

Nguồn: Mẫu giáo Phú Thành B