Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
31/12/2019Trường MG Phú Thành BQUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Quý IV năm 2019 Tải về
687/TB-UBND25/12/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 Tải về
1720/QĐ-UBND15/12/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngKế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 Tải về
3819/BTP15/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThể lê cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2020 Tải về
1536/QĐ-UBND-HC03/10/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngDanh mục thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT 2020 Tải về
1098/SGDĐT-KHTC 07/09/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các [...] Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình BThông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
18/10/2019Trường MG Phú Thành BTHÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2019 Tải về
MÚA HÁT MỪNG .... Tải về
VAN BAN HANH CHINH Tải về
Tải về
10/04/2019Trường MG Phú Thành BCÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÍ I/2019 Tải về
03/07/2019Trường MG Phú Thành BCông khai quí III/2019 Tải về
03/07/2019Trường MG Phú Thành BCông khai tài chính quí II/2019 Tải về
01/04/2020Trường MG Phú Thành BCông khai quí I/2020 Tải về