Hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh cuối năm học ngày 22/06/2020

Cô và trẻ giao lưu bằng những câu tiếng anh thông dụng

Cô và trẻ giao lưu bằng những câu tiếng anh thông dụng

Cô và trẻ giao lưu bằng những câu tiếng anh thông dụng

Cô chia các bạn thành 2 đội

Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi

Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi

Trẻ tham gia trò chơi "Truyền tin"

Trẻ tham gia trò chơi “Truyền tin”

Trẻ tham gia trò chơi "Đập chuột"

Trẻ tham gia trò chơi “Đập chuột”

Cô phát quà cho các bạn

Cô phát quà cho các bạn

Tập thể Trung tâm Tiếng Anh Tin Việt Á chụp hình lưu niệm cùng cô và các cháu của trường Mẫu giáo Phú Thành B

Tập thể Trung tâm Tiếng Anh Tin Việt Á chụp hình lưu niệm cùng cô và các cháu của trường Mẫu giáo Phú Thành B