Tổng vệ sinh quanh trường, phát hoang bụi rậm để chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới 2018-2019

Ngày 19-20/8/2018 sinh viên tình nguyện hè trường Đại học văn hiến TPHCM hỗ trợ chi đoàn kết hợp công đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B tổng vệ sinh quanh trường, phát hoang bụi rậm để chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới 2018-2019

IMG_3794Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm cỏ khu vực Trường.
IMG_3795

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm cỏ khu vực Trường.IMG_3797

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm cỏ khu vực Trường.IMG_3798

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm cỏ khu vực Trường

IMG_3802

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm cỏ khu vực Trường.IMG_3799

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm làm sạch sân trườngIMG_3800

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm làm sạch sân trường IMG_3801

Sinh viên Trường Đại học văn hiến hỗ trợ chi đoàn Trường mẫu giáo Phú Thành B làm làm sạch sân trường

Nguồn từ Mẫu giáo Phú Thành B