SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và thao giảng cụm năm học 2019-2020. Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm và thao giảng lần 1 vào ngày 26/10/2019 tại Trường MN Tràm Chim. cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của các trường trong cụm 3.

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt trao đổi những khó khăn thuận lợi trong công tác chuyên môn. Trao đổi , chia sẻ những phương thức cách dạy mới cùng với bạn bè đồng nghiệp. Bên cạnh đó dự 2 tiết dạy của trường MG Phú Thành B và Trường MG Phú Xuân qua 2 tiết dạy các thành viên trong cụm đã tháo gỡ những vướng mắt khó khăn trong cụm, sau đây một số hình ảnh sinh hoạt trong cụm20191026_075623 20191026_075633 20191026_081838 20191026_084436 20191026_110233 .