Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Vào lúc 7h30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019. Trường MG Phú Thành B tham dự phần báo cáo giải pháp của hội thi giáo viên dạy giỏi

20191225_140710 20191225_140746