Tham gia tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Vào lúc 14h phút ngày 30 tháng 12 năm 2019. CBQL và giáo viên Trường MG Phú Thành B tham dự tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trường tham gia 03 giáo viên đạt 01 giáo viên. Sau đây là một số hình ảnh tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020:

IMG_20191231_163712 IMG_20191231_163716 IMG_20191231_163740 IMG_20191231_163922 IMG_20191231_163928